Wat te doen na een ongeluk?

Het zal je maar gebeuren, een ongeluk. Iemand die niet oplet en bij je achterop rijdt. Of ongeluk op het werk door een defecte machine of een fout van een collega. Wat kun je dan doen en waar heb je recht op na een ongeluk?

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Een ongeval kan grote gevolgen hebben, op persoonlijk vlak, maar ook financieel. Er is dan sprake van letselschade. De vraag is echter wie gehouden is deze letselschade te vergoeden. Met andere woorden, wie is er aansprakelijk voor de geleden schade?

Wie aansprakelijk is staat in de wet en hangt ook af van het soort ongeval. Zo zijn er diverse wetsartikelen die bepalen wie in welke situatie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval.

In veel situaties is het snel duidelijk wie er aansprakelijk is voor de geleden en te lijden schade. Ben je bijvoorbeeld in de file of bij een stoplicht van achteren aangereden, dan is het duidelijk dat de persoon die achterop rijdt, aansprakelijk is. Maar er zijn ook situaties waarin dit anders is. Zo staat in de Nederlandse wet bijvoorbeeld dat een automobilist altijd (deels) schuldig is bij een ongeluk tussen een auto en fietser.

Er zijn ook situaties waarin iemand aansprakelijk is zonder dat deze persoon zelf een fout heeft gemaakt. Zo is een werkgever in veel landen aansprakelijk voor fouten die niet hij, maar een medewerker maakt. De werkgever dient dan de letselschade van het slachtoffer te vergoeden. Een ander voorbeeld is een hondenbezitter. Deze is in veel landen aansprakelijk voor de schade die iemand lijdt door toedoen van zijn of haar hond. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd.

Wil je dus weten wie er aansprakelijk is in een bepaalde situatie, dan is het verstandig om in de wet te kijken of een letselschade advocaat te laten adviseren.

Welke schadeposten worden er vergoed?

Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast? Dan heb je als slachtoffer van een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of hondenbeet recht op een letselschade vergoeding. Je kunt deze zelf verhalen, of laten verhalen door een letselschade advocaat. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Amsterdam als je daar slachtoffer van een ongeval bent geworden.

Een letselschadevergoeding bestaat uit diverse schadeposten. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen materiële schade en immateriële schade. Deze laatste schadeposten wordt ook wel smartengeld genoemd.

Materiële schade bestaat uit alle schadeposten die op geld te waarderen zijn. Een bekend voorbeeld hiervan is inkomensschade door arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeluk. Maar het kan ook zo zijn dat een slachtoffer zijn of haar huishoudelijke taken niet meer uit kan voeren door een ongeluk of het onderhoud van het huis en/ of de tuin niet meer uit kan voeren. Alle kosten die hierdoor gemaakt worden komen voor vergoeding in aanmerking.

Andere schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Medische kosten 
  • Reiskosten
  • Kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
  • Schade als gevolg van een studievertraging

Naast deze materiële schadeposten is er na een ongeluk met letsel ook recht op smartengeld. Het is een vergoeding voor alle gevolgen van een ongeval welke niet op geld te waarderen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan pijnklachten, psychische klachten en verdriet om een ontsierend litteken.