Wil je weten met wie je zaken doet? Zo kom je erachter

Als ondernemer loop je in principe bij iedere opdracht of order het risico dat de klant niet zal betalen. Alleen als je vooruit laat betalen ligt het risico bij de klant. Maar dat gebeurt in principe alleen bij particuliere klanten. Bij een B2B deal is het gebruikelijk dat er achteraf wordt gefactureerd. Als het om een grote order gaat dan is het heel gebruikelijk om KYC toe te passen. Een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant geeft je meer zekerheid of de factuur betaald zal worden.

Werk met deelfacturen

Naast het inschakelen van een KYC analist kun je ook werken met deelfacturen. Als het bijvoorbeeld gaat om de renovatie van meerdere woningen of een bedrijfspand, kun je bij afronding van een deelproject hiervoor een factuur sturen. Als de opdrachtgever dan niet betaalt dan kun je de werkzaamheden stilleggen tot de factuur is voldaan. Grote projecten van de overheid worden tegenwoordig ook vaak op deze manier aanbesteed. Dit om grote problemen achteraf te voorkomen als blijkt dat een project door allerlei oorzaken ineens veel duurder uitpakt. Noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer willen in zo’n geval het financiële risico lopen.

Doe ook zelf onderzoek

Natuurlijk moet je bij het aannemen van een opdracht ook altijd je gezonde verstand gebruiken. Bij een B2B deal is het heel gebruikelijk dat je zelf ook uitzoekt om wat voor bedrijf het gaat als je nooit eerder zaken deed en er nu ineens een grote order wordt geplaatst. Als je zonder vooraf onderzoek te doen naar de solvabiliteit zaken doet en het gaat mis, dan valt je zelf natuurlijk ook wel iets te verwijten. Bedenk dat je bij een faillissement vaak achter het net zult vissen. Vorderingen van preferente schuldeisers gaan altijd voor. De praktijk leert dat er daarna niet veel meer overblijft om concurrente schuldeisers te betalen. Als een klant niet betaalt kun je beslag laten leggen, maar dit leidt in veel gevallen uiteindelijk ook tot een faillissement waarbij je als concurrente crediteur gewoon achteraan in de rij aan moet sluiten als het gaat om het betalen van een openstaande schuld.

Maak gebruik van factoring

Soms krijg je een opdracht waarvoor je vooraf flink moet investeren, bijvoorbeeld voor de inkoop van materialen. Je kunt dan gebruik maken van factoring. Daarbij geef je de incasso van de factuur aan de opdrachtgever uit handen. Het factoringbedrijf betaalt je factuur, onder aftrek van een fee. Je kunt het ontvangen bedrag dan investeren in de opdracht c.q. boeken als omzet. Mocht de klant in gebreke blijven met de betaling dan neemt het factoringbedrijf de incasso voor zijn rekening. Uiteraard zal een factoringbedrijf vooraf ook onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de debiteur om het risico in te schatten. Als het risico hoog is zal de fee die moet worden betaald hoger zijn dan bij een lager ingeschat risico.