De laatste trends in teambuilding binnen bedrijven

Trends zijn overal te vinden. Zo ook bij teambuilding. Teambuilding zijn over het algemeen evenementen georganiseerd met het doel collega’s dichter bij elkaar te brengen, beter te leren samenwerken en daardoor een betere werksfeer te ontwikkelen. 2017 had al een aantal interessante trends. Ook in 2018 zetten de trends zich door, wat is trendy op het gebied van teambuilding, anno 2018?

Teambuilden in plaats van een borrel

Natuurlijk kun je na werktijd als het gezellig is nog even borrelen met collega’s, maar in de wereld van teambuilding is het hipper om na de werkuurtjes nog even een kleine teambuilding te doen. Dus geen ongemakkelijke borrels met collega’s die je via naambadges moet herkennen, maar een activiteit die mensen met elkaar verbindt. In plaats van in urenland een teambuilding activiteit te organiseren, wordt nu na vijven nog een extra uurtje meegepakt, om de teamspirit te bevorderen.

Technologie

Bedrijven investeren natuurlijk ook in nieuwe technologieën en dat laat zich zien op verschillende terreinen: zo ook teambuilding. Teambuilding is hierdoor niet alleen iets wat offline plaatsvindt, maar ook moderniseert. Zo kun je met medecollega’s hetzelfde spel spelen op een telefoon. Sommige doktoren spelen bijvoorbeeld samen een operatiespel, en naar aanleiding hiervan is uiteindelijk zelfs een nieuw orgaan ontdekt. Er zijn dus veel positieve gevolgen van deze trend op het gebied van technologie.

Charity teambuilding

Een echte trend in de wereld van team building is dat teambuilding evenementen worden gecombineerd met goede doelen. Er wordt bijvoorbeeld een benefiet georganiseerd door een team, en doordat collega’s met elkaar samenwerken om het beste benefiet neer te zetten zou dat de werksfeer verbeteren.

Indoor teambuidling

Hoewel voorheen teambuilding voor 75% buiten werd georganiseerd, is dat percentage nu gedaald tot 50%. Zowel binnen als buiten teambuidling activiteiten zijn geliefd anno 2018. Dit komt omdat er steeds meer gezocht wordt naar goedkope en makkelijke mogelijkheden voor teambuidling.

Een team vormen

Activiteiten waarin in samenwerkingsverband wordt getracht hetzelfde doel te bereiken: ze zijn immens populair op het moment. Escape rooms zijn hier het uitstekende voorbeeld van: je probeert als een team samen te werken om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken: ontsnappen. Om dit te laten slagen moet je wel samenwerken.