Werknemers meer aan het fietsen krijgen: dit zijn de mogelijkheden

Een betrokken werkgever vindt het belangrijk dat zijn werknemers genoeg bewegen. Er zijn tal van manieren te bedenken om dit te stimuleren. Het is mogelijk om werknemers korting te geven bij een sportschool, of hen daar zelfs gratis te laten sporten. Ook kan er worden gekozen voor creatieve oplossingen, en bijvoorbeeld besprekingen eens buiten, tijdens een lekkere wandeling te voeren. Maar de makkelijkste manier is misschien wel door werknemers te stimuleren op de fiets naar het werk te komen. En dat kan op verschillende manieren.

Een vergoeding om zelf een fiets te kopen

Als werkgever is het mogelijk om een werkgever een vergoeding te geven om zelf een fiets uit te zoeken. Het voordeel hiervan is dat een werknemer zelf de vrijheid heeft om zelf de fiets uit te zoeken die het best bij hem of haar past, en de werknemer alleen de financiële vergoeding hoeft te verzorgen.

Het nadeel is dat deze vergoeding als loon wordt gezien, en er dus belasting over moet worden betaald. Zeker bij een dure fiets kan dit behoorlijk oplopen. Een werkgever kan ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken om de werknemer hierin te ontzien.

Een risico voor de werkgever is dat de fiets eigendom is en blijft van de werknemer, ook als deze al snel weer uit dienst gaat.

Een fiets verstrekken of in bruikleen geven

Naast een financiële vergoeding, is ook het verstrekken van een fiets een optie. Dit kan op twee manieren. Allereerst is er de mogelijkheid een fiets te verstrekken aan de werknemer, waarbij hij of zij zelf eigenaar wordt. Dit heeft dezelfde voor-en-nadelen als bij de eerdergenoemde financiële vergoeding. De aankoopprijs van de fiets wordt opgeteld bij het salaris van de werknemer en kan eventueel worden gecompenseerd door de werkgever. Ook hierbij bestaat weer het risico dat een werknemer de fiets gewoon mag houden als deze binnen korte tijd uit dienst treedt.

Een meer gebruikte regeling is het ter beschikking stellen van de fiets, terwijl de werkgever eigenaar blijft. Dankzij het nieuwe fietsplan 2020 zal deze oplossing steeds populairder worden. De werkgever loopt minder risico te investeren in een fiets die het bedrijf met werknemer en al snel weer verlaat, terwijl de werknemer geen hoge extra toevoeging aan het salaris krijgt. Slechts 7% van de verkoopwaarde wordt er bijgeteld, en daarover wordt belasting afgedragen. De bijtelling fiets van de zaak lijkt in dat opzicht erg op de regeling voor een auto van de zaak. Het verschil zit hem uiteraard in de bedragen; voor een fiets van de zaak is de werknemer slechts een paar euro per maand kwijt, zelfs als er wordt gekozen voor een dure e-bike.